Fundamenty współczesnego marketingu

Fundamenty współczesnego marketingu

Marketing bywa różnie definiowany. Zasadniczo można go jednak określić jako działanie, zmierzające do zaspokojenia potrzeb konsumentów oraz osiąganie w ten sposób zysków. Te dwa cele mają kluczowe znaczenie w omawianiu marketingu. Ich znajomość pozwala też lepiej zrozumieć zasady, jakimi rządzi się ten ostatni. 

Marketing to rozbudowany proces, w który angażuje się wiele osób, a nawet instytucji. Opiera się również na wszechstronnych działaniach, obejmujących między innymi cenę, produkt, promocję czy metody dystrybucji. Początkujący przedsiębiorca może mieć problem z opanowaniem tych wszystkich informacji. Nie mówiąc już o ich wdrażaniu.

Niemniej jednak warto inwestować w możliwie profesjonalny marketing już na starcie prowadzenia swojej działalności. Na początku wystarczy pamiętać o dwóch fundamentalnych zadaniach.

Zaspokojenie potrzeb ludzi

Efektywna praca służy zaspokojeniu potrzeb członków społeczeństwa. Sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej w znacznym stopniu polega na określeniu potencjalnych konsumentów oraz skierowaniu do nich swojej oferty. Marketing obejmuje między innymi badania konsumenckie, na podstawie których określa się zainteresowanie towarem bądź usługą. W międzyczasie na jaw wychodzą często nieoczywiste kwestie.

Takie, jak chociażby nietypowe zastosowanie produktu, dzięki któremu można poszerzyć, a nawet zmienić grupę docelową. Celem przedsiębiorcy jest zdobywanie klientów oraz umacnianie swojej pozycji na rynku. Możliwe jest to wyłącznie dzięki oferowaniu asortymentu, którego ludzie potrzebują lub który postrzegają jako wartościowy.

W przygotowaniu oferty bardzo pomocne są analizy przygotowywane przez marketingowców. Wysnuwane przez nich wyniki pozwalają kształtować, rozwijać, a w razie potrzeby także zmieniać swój produkt. Dostosowywać cenę oraz kanały dystrybucji do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

Wypracowywanie zysków

Czy prowadzenie działalności gospodarczej służy wyłącznie zarabianiu? Nie każdy zgodzi się z takim twierdzeniem. Trudno natomiast zaprzeczyć, że firma nieosiągająca zysków prędzej czy później przestaje istnieć. Można zatem przyjmować różne filozofie i reprezentować odmienną etykę pracy, ale ostatecznie na swoich wysiłkach trzeba zarabiać.

Po to, by móc płacić pracownikom, mieć się z czego utrzymać, ale też posiadać środki na dalszy rozwój. Marketing pomaga generować zyski, głównie poprzez usprawnioną komunikację z klientami. Skuteczna promocja to jedno z narzędzi, bez których trudno wyobrazić sobie sukces w branży. Jak wspomniano, działania marketingowe prowadzą do lepszego zrozumienia konsumentów.

A wiedza na ich temat pozwala na udoskonalanie oferty. Rozsądny przedsiębiorca część wypracowanych zysków przeznacza na dalszy marketing. Nie opłaca się bagatelizować jego znaczenia w rozwoju firmy. Nawet niewielkie podmioty działalności gospodarczej korzystają dzisiaj z pomocy doświadczonych marketingowców. To podstawa, jeżeli myśli się o utrzymaniu pozycji na rynku, a nawet poszerzaniu zasięgu swojej działalności.

Artykuł powstał we współpracy z portalem http://wolnybiznes.pl/ omawiającym różnego rodzaju zagadnienia biznesowe.